สโมสรฟุตบอล ศุลกากร ยูไนเต็ด Customs United

สิงห์นายด่าน ยินดีต้อนรับ


ปลัดกระทรวงการคลัง   นายสมชัย  สัจจพงษ์ ประธานที่ปรึกษาสโมสรเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด

ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ประธานที่ปรึกษาสโมสรเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด


อธิบดีกรมศุลกากร นายกุลิศ  สมบัติศิริ รองประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด

อธิบดีกรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ รองประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด
ผู้ตรวจการกระทรวงการคลัง
นายยุทธนา  หยิมการุณ
ประธานสโมสรฟุตบอลเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด
หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากร
           นายประชา  ศรีบุญส่ง
ผู้จัดการทีมสโมสรเอ็มโอเอฟศุลกากร ยูไนเต็ด

คณะกรรมการบริหารรายชื่อผู้บริหารทีมฟุตบอล สโมสร ศุลกากร ยูไนเต็ด ประจำฤดูกาล 2558ชื่อ : นายสมชัย  สัจจพงษ์
ตำแหน่ง : ประธานที่ปรึกษาสโมสร


ชื่อ : นายยุทธนา  หยิมการุณ
ตำแหน่ง : ประธานสโมสร


ชื่อ : นายสมบัติ  วรสิทธิ์
ตำแหน่ง : รองประธานสโมสร


ชื่อ : นายกีรติ  เส็นติระ
ตำแหน่ง : รองประธานสโมสร

ชื่อ : นายชัยณรงค์  กิจศรีวิเชียร์
ตำแหน่ง : รองประธานสโมสร


ชื่อ : นายถวัลย์  รอดจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทีม


ชื่อ : นายจิรเดช  กลิ่นบุปผา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด


ชื่อ : นายศรัทธา  ป้องเสมา
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายทีมเชียร์

ชื่อ : นางเปี่ยมสุข  ภู่พลับ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยนช์ชื่อ : นายศิริพงษ์  อนุสราภรณ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการสนาม


ชื่อ : นายสุวิทย์  บุพศิริ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้จัดการทีม